เอ็ม โมลาส เกษตรแนวใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ
ตัวแทนจำหน่าย
เอ็ม โมลาส เกษตรแนวใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ
เกี่ยวกับเรา

"เอ็มโมลาส" เป็นโมลาสหรือกากน้ำตาลคุณภาพดี ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย ซึ่งยังคงความหวาน และคุณค่าธาตุอาหารต่างๆ ไว้ในตัวผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นของเหลว สีดำ มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 80 ดีกรีบริกซ์ มีกลิ่นหอมของน้ำตาล ไม่ผสมน้ำและไม่มีสิ่งปลอมปนสินค้าบรรจุในแกลลอนใหม่สะอาดและได้มาตรฐานของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงซึ่งเป็น โรงงานในเครือของกลุ่ม บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

โดยทั่วไปกากน้ำตาล สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น อุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น,เอทานอล, ผงชูรส, ยีสต์, ซีอิ้ว รวมไปถึงใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการ ผลิตดิน/ปุ๋ยอินทรีย์, น้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย, ปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง หรือใช้ผสมน้ำรีดแผ่นยางเพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็น และทำให้ยางมีสีสวย นอก จากนี้ยังสามารถนำไปผสมอาหารสัตว์หรือราดฟางข้าว ช่วยทำให้รสชาติอาหารสัตว์ดีขึ้น เสริมสร้างการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง