เอ็ม โมลาส เกษตรแนวใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ
ตัวแทนจำหน่าย
เอ็ม โมลาส เกษตรแนวใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ
โปรโมชั่น

ชื่อของโปรโมชั่น ชื่อของโปรโมชั่น ชื่อของโปรโมชั่น ชื่อของโปรโมชั่น ชื่อของโปรโมชั่น

"เอ็มโมลาส" เป็นโมลาสหรือกากน้ำตาลคุณภาพดี ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย ซึ่งยังคงความหวาน และคุณค่าธาตุอาหารต่างๆ ไว้ในตัวผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นของเหลว สีดำ มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 80 ดีกรีบริกซ์ มีกลิ่นหอมของน้ำตาล ไม่ผสมน้ำและไม่มีสิ่งปลอมปนสินค้าบรรจุในแกลลอนใหม่สะอาดและได้มาตรฐานของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงซึ่งเป็น โรงงานในเครือของกลุ่ม บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด