เอ็ม โมลาส เกษตรแนวใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ
ตัวแทนจำหน่าย
เอ็ม โมลาส เกษตรแนวใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ
ข่าวสารและกิจกรรม
 • งาน Agri-Horti Asia 2015

  17-19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา
 • งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 19

  24- 25 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
 • งาน Thailand Industry Expo 2014

  อิมแพคเมืองทองธานี
 • งานวันกุ้งไทยใต้ล่างครั้งที่ 3

  จัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี โรงแรมบุรีศรีภูบูติค อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
 • งานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

  งานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ อบต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น วันที่ 25 มีนาคม 2557
 • งานวันกุ้งไทยใต้ล่างครั้งที่ 2

  24-25 สิงหาคม 2556 โรงแรมเจบี หรรษา อ.หาดใหญ่
 • งานเกษตรภาคใต้ มอ. หาดใหญ่

  9 - 18 สิงหาคม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • งานโคนมแห่งชาติ 2556

  17-28 มกราคม 2556 ออกร้าน ณ งานโคนมแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 • งานขอนแก่นโลกเขียวหัวใจเขียว

  6-8 กค. 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ. ขอนแก่น
 • โครงการมิตรภูเวียงนำความรู้สู่ชุมชน.

 • งานรวมใจชาวไร่กาฬสินธุ์

 • งานปลูกหญ้าแฝก - กาฬสินธุ์

 • งานเกษตรแห่งชาติ ม.ขอนแก่น